Haberler Devlet Bahçeli’den sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama: Hepsine kadro verilmelidir

Haberler Devlet Bahçeli’den sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama: Hepsine kadro verilmelidir

Haberler

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle; Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Saygıdeğer Misafirler, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Bugünkü Grup Toplantımızda, her zaman olduğu gibi, Türkiye’nin güvenliğini, milli birliğini, siyasi ve ekonomik çıkarlarıyla uluslararası ilişkilerini alakadar eden iç ve dış gelişmeler hakkındaki görüşlerimi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak arzusundayım.

Bu vesileyle hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 20 Kasım 2022 Pazar günü “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temasıyla planladığımız Samsun Açık Hava Toplantımızı vatandaşlarımızın muazzam katılımıyla gerçekleştirdik.

Allah’a şükrediyorum ki, dava ve gönül seferberliğimiz milletimiz nezdinde mükafatların en güzeliyle taltif ve takdir edilmektedir. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. Konvoylarımız eşsiz muhabbet gösterileriyle selamlanmaktadır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas’ta yaktığımız meşale gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar salmaktadır. Büyük mutasavvıf Şems-i Tebrizi demişti ki: “İnanan bilir ki özlemlerin sonu vuslat, hüzünlerin sonu tebessümdür.”

İnşallah vuslatımız yakındır, sabırla ifa ve ikmal ettiğimiz çalışmalarımızın sonu da hepimizin yüzünü güldürecek kadar hayırlı olacaktır. Attığımız her adımı sevgiyle, sebatla, şükürle ve inançla perçinliyoruz. Sevmeyene karıncanın yük, sevene ise fillerin karınca olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz.

Her insanımızı yüreğimizle ve ülkülerimizin sıcaklığıyla kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız; zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz.Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir geleceğe taşımanın amacındayız. Milliyetçi Hareket Partisi’ne yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Haklı ve tarihi mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. Duyanlar duymayanlara anlatsın, Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını bozarak geliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi iftira düzeneklerini yıkarak geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi kiralık kalem sahiplerini yenerek geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi sahtekârlığın ve soytarılığın rumuzu olan anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan, hiçbir karanlık senaryoya aldırmadan, inanmış adımlarla hak ettiğimiz müstakbel ve müstahkem başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz. Yüz yıl evvel, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türk vatanını kurtaran Türk milliyetçiliğinin, yüz yıl sonra aynı fikri mukavemet ve muhtevasıyla Cumhur İttifakı’nın milli ve ahlaki ilkeleri çerçevesinde Türk ve Türkiye yüzyılının imar, inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına gönülden inanıyoruz.

haberler Devlet Bahçeliden sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama: Hepsine kadro verilmelidir

Hiç kuşkum yok ki, elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Gelecek ay yıldızlı al bayrağın altındadır. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, beka ufku, birlik ve beraberlik şuurudur. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurla Cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir.

“TÜRKİYE’MİZİN HIZINA HİÇ KİMSE YETİŞEMEYECEKTİR”

Onun bunun ağzına bakan, ona buna el avuç açan siyasi güruhun önümüze taş koyması, mücadelemizi sekteye uğratması, kararlı duruşumuzu sarsmaya kalkışması beyhudedir, boşuna gayrettir. 2023 yılında Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü cumhurun demokrasi zaferiyle kristalleşecek, hitamında Türkiye’mizin hızına hiç kimse yetişemeyecektir. El ağzıyla kuş tutmanın gafilliğiyle avunan zillet partilerinin başkanları bu süreçte sadece havlu atmayacaklar, geride kalan hayatlarını kireçlenmiş vicdanlarıyla, kifayetsiz zihniyetleriyle ve bundan mülhem hüsran verici travmatik çalkantıyla geçirmek durumunda kalacaklardır.

Biz Türk milletinin hadimiyiz. Biz Türkiye’nin, Türk dünyasının ve Türk milletinin hatır bilen, haya bilen, hakikat bilen, hakkaniyet bilen haysiyetli neferleriyiz, aziz milletimize mensubiyetten şeref duyan sevdalı yürekleriz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Buradan açık hava toplantılarımıza katılan tüm dava arkadaşlarıma, tüm vatandaşlarıma şükranlarımı bilvesile sunuyorum. Allah’tan bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum.

Değerli Milletvekilleri, Allah-u Teala’nın ilk emri okudur, ilk yarattığı da kalemdir. Kalem o andan itibaren kıyamete kadar olacak her şeyi yazmakla emrolunmuştur. Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden, ilmi imandan ayrı görmek, ayrı düşünmek zannederim çok zor, hatta imkansızdır. Kalemsiz kelam yetim, kelamsız kalem yitiktir.

“ÖĞRETMEN KALP SEFASIDIR, ÖĞRETMEK İSE KADİR VE KABİLİYET SEFARETİDİR”

Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ilim ve alimleri sevenlere katiyen günah yazılmayacağını buyurmuştur. Bizim inanışımızda, alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmuştur. İlim ve hikmet sahibi, alim ve arif şahsiyetli büyüklerimiz tarihin her döneminde milletimizin yüz akları olmuş, Türk-İslam aleminin mümtaz karakterleri olarak anılmışlar ve saygı görmüşlerdir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözüyle, “ilim Çin’de de olsa gidip alınız” öğüdü maddi ve manevi temellerimizin nasıl bir iradi ve fikri cevherle zenginleştirildiğinin somut ve yalın göstergesidir. Öğrenmek kalp sefasıdır, öğretmek ise kadir ve kabiliyet sefaretidir.

Ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahle-i tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, dağ gibi arkalarında duran bir hocaları vardır ve bu durum kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk harfi beyaz sayfalara yazdığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda hayat boyu devam edecek, yaklaştıkça uzaklaşacak, uzaklaştıkça çekim gücünü artıracak bir süreç de başlamış olacaktır.

Nerede durup nerede sonlanacağını Allah’ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir. Öğretmen demek dünya demektir. Takdir edeceğiniz üzere, karamsarlığın ve ümitsizliğin köküyle küstahlığın ve cehaletin kaynağı bir ve aynıdır. Öğretmen ise cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın rehber pırıltısıdır.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRENCİLERİNE YAKIN İLGİ VE ALAKASI BANA KALIRSA ALLAH’IN MÜSTESNA BİR HEDİYESİDİR”

Biliyoruz ki, eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat, satırlar ve sınıflar arasında değil, gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran ön yüzümüz, öncü kaşiflerimizdir. Öğretmen, gerçekte ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, teselli eden, ileriye dönük dağınık ve başıboş hareketlerine çeki düzen verip programlayan, seven, sevdiren, güzeli gösteren, iyiyi öğreten, akıl ve ahlak uyumunu temin edip hayatla birleştiren yüksek misyonun unvanıdır. İnsan ilişkilerinin sevgi ve dayanışmaya dayalı kaynaklarının kuruyup maddi esaslara doğru süratle kaydığı günümüzde, öğretmenlerimizin öğrencilerine yakın ilgi ve alakası bana kalırsa Allah’ın müstesna bir hediyesidir.

Öğretmeni sevmek insanın kendisini sevmesidir. Öğretmen her insana çöldeki memba suyudur. Ruh safiyeti ve derinliği kazanmanın ilk yolu sınıflarda parlayan müşfik ve muhterem aydınlık simalarla mümkündür. Nitekim öğretmenlerimiz ivazsız ve garazsız büyük ruh mimarlarıdır. Ve onlara karşı kalbimiz minnet hisleriyle doludur.

Çözülen Osmanlı İmparatorluğu’ndan dirilen Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte asıl ve gerçek mihmandar da öğretmenler olmuştur.
İnsanın araştırma ve merak alanının sınırı yoktur. Her insanın iç alem ve medeniyeti başka başkadır. Akla koyulan ambargolar, zihne iliştirilen yaptırımlar eş zamanlı olarak serbest düşünceyi kısıtlamanın yanında insanları da önyargıların kalıplarına hapsetmektedir. Mutlu ve huzurlu, kaygı ve korkudan sıyrılmış, geçim derdini yenmiş, sosyal ve ekonomik refaha erişmiş bir öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Bu güç geleceğin koordinatlarını çizecek, gelecek nesilleri yetiştirecektir.

Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak suretiyle en az iki koldan akış halindedir. Bu akışın tıkanması, bu akışta görülen daralmalar ve sorunlar öncelikle yarınlarımızı riske atacaktır. Bizim gelecekten tasarruf etmeye, geleceği hiçe saymaya, geleceğin üzerine kırmızı kalem çekmeye ne hakkımız, ne haddimiz, ne de yetkimiz vardır. O halde öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum.

“ATANAMAYAN HİÇBİR ÖĞRETMEN BIRAKMAYACAĞIZ”

3 Şubat 2022 tarihinde TBMM’de kabul ettiğimiz, 14 Şubat 2022 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çok ciddi bir kazanım ve gelişmedir. 15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere, eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur.

Çünkü öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir. Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe taşıyan, Türk insanının has çizgilerini tek tek tespit edip ortaya çıkartan, çıkmasına doğrudan hizmet eden öğretmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık simgesi olan öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyor ve çözümü için de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Ancak biz bardağın daha çok dolu tarafına bakıyoruz. Boş kısmının da zamanla el birliğiyle dolacağına inanıyor ve Cumhur İttifakı olarak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. 24 Kasım 1928 tarihinde yayımlanan “Millet Mektepleri Talimatnamesi” gereğince, ülkemizin her köşesinde Millet Mektepleri açılarak, yeni harflerle okuma-yazma seferberliği başlatılmış, Aziz Atatürk de bu çalışmalara “Millet Mektepleri Başöğretmeni” sıfatıyla katılmıştır. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından buyana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Başta görevi başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyorum. Değerli Arkadaşlarım, Ahlaklı insan, sorumluluk bilinci yüksek insan demektir. Bu bilinç hali vicdana işlerlik katmakla birlikte, üstlenilen görevlere de işlevsellik kazandıracaktır. Bir sorunun başka bir sorunla çözüldüğü ise görülmemiştir.

Sorumsuz ve sorunlu kişilerin bir defa dürüst ve samimi olmaları ham bir hayaldir. Tutarsızlığın, ilkesizliğin ve ilkel dürtülerin pençesinde ömür tüketen hastalıklı zihniyetlerin değerler hiyerarşimize devamlı saldırı halinde bulunmaları esasında tedavülde bulunan karanlık bir senaryonun varlığına bariz delildir. Sesi çok çıkanların haklı görülmesi, avazı çıktığı kadar bağırıp kötü niyetlerini örtbas edenlerin meşru sayılması, dahası bunların koro halinde insanlık onurundan bahsetmeleri hem imkansız hem de izansız bir beklentidir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulmasıdır. Hep aynı yoldan giderek ayrı bir yola çıkılacağını sanmak gaflettir.

“HER SEFERİNDE ÇÜRÜK TAHTAYA ÇİVİ ÇAKMAKLA UĞRAŞAN VATANSIZLARDIR”

Aynı ezberleri tekrar ederek değişik anlamların doğacağını ummak eğer aptallık değilse biliniz ki şaşkınlık ve dağınıklıktır. Bölücü çevrelerin, terör örgütlerinin, onlara yardım ve yataklıkta eşik tanımayan lekeli işbirlikçilerin ağızlarından düşürmedikleri kavramlar hepimizin ve herkesin malumudur. Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü ve yıkıcı odaklar, aslında anarşizme ve despotizme saplanmış meşrep ve mizaçlarını gizlemenin telaşına kapılan bayraksızlardır. Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bu değerlerin hilafına yapmadıkları iğrençlik ve ihanet bırakmayanlar her seferinde çürük tahtaya çivi çakmakla uğraşan vatansızlardır.

Bir kavrama sık sık müracaat etmek ona itibar ve itimat edildiğinin göstergesi olamayacaktır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak da hiç kimse kalmamıştır. İnsan haklarını en çok terennüm ve telaffuz edenler, bu hakka en fazla zarar veren zırva kişilerdir. Zehri zemzem suyu diye servis edenlerin, hıyaneti hak kılıfıyla gizleyip örtenlerin foyası artık meydanda, ipliği de pazardadır. Müslüman Türk aynı delikten iki defa ısırılamaz. Isırmaya çalışanların da ya dili ya da kafası kopacaktır.

Hak kavramının bir hukuki bir de manevi tarifi vardır. Hukukta, hak kendi içerisinde kamusal haklar ile özel haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel haklar ise mutlak haklar ile nisbi haklar adı altında iki kategoride ele alınmaktadır. Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yaralanma yetkisi tanıyan bir değer kavramıdır. Kur’an-ı Kerim’de 247 yerde geçen hak kelimesi ayeti kerimelerin çoğunda batılın zıddı olarak anlam ve yer bulmuştur. Hak, haklınındır, hakkedenindir, bunun ismi de Merhum Hocamız Prof.Dr. Erol Güngör’e göre adalettir.

Türk kültür hayatının, bunun yanında Türk milliyetçiliğinin muteber yüzlerinden birisi olan Merhum Hocamız Prof.Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Türklerin adaletle bir memleketi yani bir mekanı değil, zamanı fethetmeyi bildiklerini söylerken bir yönüyle koskoca tarihimizi özetlemiştir. Bu kapsamda hakkı adaletten tefrik etmek mümkün değildir.

“KÜFÜR BİR HAK DEĞİL, BİR AHLAK SORUNUDUR”

Şimdi gelelim asıl mevzumuza, asıl meramımıza. İhanet bir hak değildir, kötülük bir hak değildir, suç işlemek bir hak değildir, insan öldürmek bir hak değildir, bunların hepsi hukukun direkt konusudur. Biz kişi hak ve hürriyetine, yine kişisel mahiyette ifade ve düşünce serbestliğine bir başkasının güvenlik ve hürriyet sınırlarını ihlal etmediği sürece amasız, önşartsız bağlıyız, saygılıyız ve pek tabii sadığız. Fakat bu haklar kişisel olmaktan çıkıp kolektif bir özelliğe büründüğü andan itibaren itirazımız ve karşı çıkışımız kaçınılmazdır. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur.

Terör bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Geldiğimiz bu aşamada merakımız şudur: Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayan çevrelerin asıl varmak ve ulaşmak istediği yer neresidir? Sözde büyük Kürdistan’ın kurulması bu çürümüşlere göre bir hak mıdır? Emperyalizmin maşası olmak, küresel cinayetlere sessiz kalmak, insan onurunun ayaklar altına alınmasına tepkisiz durmak bir hak mıdır? Yoksa bir hayasızlık mıdır?

“6 İNSANIMIZI KATLETMEK BİR HAKKIN KONUSU MUDUR, YOKSA ŞEREFSİZLİĞİN Mİ GÖSTERGESİDİR?”

ABD’nin 10 Kasım 2022 tarihinde, Litvanya’da “Dünya Özgürlükler Kongresi”ni toplayıp hedef ülkelerin muhaliflerini aynı potada buluşturması, mesela Enes Kanter isimli tescilli teröristin oraya katılması, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın iftiralara maruz kalması bir hak mıdır? Yoksa düşmanca bir kampanya mıdır? LGBT’yi desteklemek, Türk ve İslam’ın kıymet hükümlerine husumet cephesi açmak bir hak mıdır? Yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi’nde bombayla bebek arabası devirmek, Ecrin ve Yağmur evlatlarımızla birlikte 6 insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? Yoksa şerefsizliğin mi göstergesidir?

Televizyon ekranlarında sabitleşmiş sahte ve sabit fikirli sözde yorumculara, kerameti kendinden menkul cehil uzmanlara, aydınım diye ortalıkta gezinip fecrimizi ve nefesimizi kesmeye odaklanmış şarlatanlara bilmediğimiz hangi hak ve hukuk zemininde katlanmak, dayanmak mümkün ve muhtemeldir? Türkiye düşmanlarıyla mücadele, ihanete beden olmuş grup, örgüt, oluşumlara direnme hem hakkımız hem de sonuna kadar görevimizdir. Türk milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir.

“MERDİVENİ TIRMANIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAK DURUMUNDAYIZ”

Eğer hakkımızı aramazsak, eğer hakkımızdan vazgeçersek, eğer hain emellerin hak söylemlerinin altında kalırsak önce şerefimizden, sonra da vatanımızdan mahrum olacağımız bir tarih gerçeği halinde karşımıza çıkacaktır. Merdivenden tırmanırken çok dikkatli olmak durumundayız. Ezkaza, Allah muhafaza, bu esnada düşersek, unutmayınız ki, ya ayağımızı yanlış bir yere basmışızdır, ya dengemizi kaybetmişizdir, ya başımız dönmüştür, ya da birileri taammüden itmiştir.

Türk milletinin her ferdi temiz doğup temiz yaşamaktadır. Milletimizin her güzel insanı iyi kalpli, halimselim fıtratlıdır. Biz harmanda savrulan denelerden olmayacağız. Tarlamızı hiç kimseye sürdürmeyeceğiz. Hakkımız, Hakk’ın lütfudur, bundan ödün vermeyeceğiz. Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Bu hak milli güvenliğimiz, milli bekamız, milli varlığımız için hayat memat konusudur. Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız.

“HDP, TBMM’YE SIZMIŞ DÜŞMAN BAKİYESİDİR”

Terör örgütleriyle, yemlendikleri arpalıklarla, arkasında duran ahlaksızlarla tarihi bir hesaplaşmanın içindeyiz. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı Türkiye’nin ve Türk milletinin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Bu harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM’ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır.

“AYM HALA NEYİ BELEDİĞİNİ SORMAYALIM MI?”

Bu bölücü şebeke kapatılmasın da Hazine’den aldığı yardımlarla teröristlere para aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalım? Fahiş adaletsizliğe sesimiz çıkmasın mı? Anayasa Mahkemesi’nin hala neyi beklediğini sormayalım mı?

HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlatılacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa, toplasınlar büyük kongrelerini, iltihak ve irtica etsinler tek yumurta ikizleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne. Nasıl olsa siyasetleri aynıdır, tıynetleri aynıdır, niyetleri aynıdır, melanet hedefleri de aynı kavşağa açılmaktadır. Buradan baktığımızda CHP’yi HDP’den, HDP’yi de CHP’den ayrı görmemiz, ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere baş sağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak, Türkiye’nin karşı cephesinde konuşlanmak bir hak değil, habisliktir, hainliktir, hafifmeşrepliktir.

“AL BAYRAĞIN GÖLGESİNDE DE DURAMAZLAR”

HDP ile iş tutup aynı iptidai gayeler etrafında toplanan herkes bu sözümün aracısız muhatabıdır. İstiklal Caddesi’nde kirli bir organizasyon olduğunu, bu kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia ve ifade edenler bu milletin evladı olamazlar, bu vatanın sahibi olamazlar, al bayrağın gölgesinde de duramazlar. CHP’nin bazı yöneticilerine bakıldığında, İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri ve örgütlerini aklama ve arındırma çabasında oldukları fark edilecektir.

“CHP VE İYİ PARTİ’NİN HDP’DEN NE FARKI VARDIR?”

Belge var mı diye sormaları, terör saldırısını muamma olarak tanımlamaları vahim bir çarpıklıktır. İP’in bazı yöneticilerine bakıldığında, aynı tavır ve tutumla hareket ettikleri görülecektir. Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım sizlere, bu iki partinin HDP’den ne farkı vardır? Bir CHP’li çıkıp, teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP’li çıkıp, ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube de İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK/YPG’li teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken, zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması, terörizmin dümen suyuna girmesi utanç verici bir alçalmadır.

CHP’Lİ GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNE TEPKİ

Teröriste tek bir şey söylemeyen veya söyleyemeyen CHP’li grup başkan vekilleriyle bazı milletvekillerinin HDP ile el ele tutuşup terörle mücadelede muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedik açmak için çırpınan, kale duvarlarını yıkmak için dinamit görevi yapan, PKK/YPG adına saldıran terörsevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır, namerttir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atanların alayı birden düşman saflarında paralı askerliğe talip olmuş müptezellerdir. Teröristlerin yapamadığını holiganları ve fanatik yandaşları yerine getirmek için kuyruktadır. Terör örgütlerinin sözcülüğe meyletmek, onların üslubuyla devlete ve hükümete hakareteler sıralamak haramzadeliktir. Türkiye’miz; bu yıkıcı ve vahim gelişmelerle beraber, bugün zillet partilerinin neden olduğu;

 • √ Ekonomik sızma, tehdit ve sömürme,
 • √ Kültürel ve tarihi değerlerimize sabotaj,
 • √ Varlığımıza yönelik stratejik tehdit,
 • √ Devlet kurumlarına yönelik kuşatma,
 • √ Milli yapımıza yönelik saldırı,
 • √ İnançlarımıza yönelik aşağılama,
 • √ Yoğun bir propaganda ablukası,
 • √ Gizli servislerin örtülü operasyonu ile karşı karşıyadır.

Hamd olsun hepsini, her seviyede karşılamaya hazırız, buna da muktediriz.
Biz devletimizin de, hükümetimizin de, güvenlik güçlerimizin de, milletimizin de her şart altında yanındayız, hodri meydan canımızla, kanımızla arkalarındayız.

Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur, geriden bakmak yoktur, hakkımızı, hukukumuzu ve huzurumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır.

“MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA SAPLANMIŞ YENİ BİR HANŞERDİR”

Muhterem Arkadaşlarım, Pençe-Kılıç Harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Terör örgütünün barınakları, sığınakları, mağaraları, tünelleri, depoları, inleri tahrip ve imha edilmiştir. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki; Kandil, Asos, Hakurk ile Ayn el Arap, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde tespit edilen 89 hedefe havadan kılıç darbeleriyle müdahale edilmiş, 140 km’lik bir derinlik istikametinde arka arkaya sortiler yapılmıştır. İşin özünde bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. PKK/YPG’yi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen başta ABD olmak üzere, fail ülkeler Türkiye’nin karşısındadır. Pençe-Kılıç Harekatı’ndan bir gün önce, ABD’nin Özel Kuvvetler Komutanın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması yalnızca skandal değil, müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir.

“ABD, TÜRKİYE’YE AÇIK CEPHE AÇMIŞTIR”

Klasikleşmiş bir ifadeyle söylersek, Türkiye’nin iç politikası, ABD’nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur. PKK/YPG terör örgütünü kara gücü olarak isimlendiren, petrol kuyularında nöbete diken, bütçesinden yüksek meblağlarda kaynak ayıran ABD, Türkiye’ye açık cephe açmıştır. Biz bu cepheyi görüyoruz, reste rest diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar da gösteriyoruz. Pençe-Kılıç Harekatıyla ilgili ABD’ye bilgi verilip verilmediğinin izini süren bir İP’li milletvekilinin sivri ve sinirleri geren mütemadi beyanatları bir bakıma ABD’ye yakılan yeşil ışığın, sallanan ve selamlayan kirli elin teyididir.

Kalemizi içten çökertmek isteyen Amerika’nın gayri meşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden, 2023’te bunların hakkından demokrasinin imkanlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Cumhur İttifakı Çanakkale müdafaasıdır, Türkiye’yi geçmeye çalışanlara müsaade etmeyecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi duayla ve gönülden destekliyoruz. Dökülen her kanın hesabının sorulacağına inanıyoruz. Hesap vakti teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Hiçbir hain kaçamayacak, kurtulamayacak, son pişmanlık da fayda etmeyecektir.

TERÖRİSTLERİN ROKETLİ SALDIRILARI

Terör örgütünün saldırılarını görmeyip Türkiye’yi suçlayanların bahtı bağlanmış, basiretleri kapanmış, aidiyet damarları kurumuştur.
Dün Gaziantep’in Karkamış ilçesine PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’den düzenlediği roketli saldırıda maalesef 2 evladımız şehit olmuş, 19 evladımız da yaralanmıştır.

“TEK BİR TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ”

Önceki gün de Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırıda bir askerimiz ile 7 polisimiz yaralanmıştır.
İstiklal Caddesi’nde yapılan kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa, Karkamış ve Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yapılan saldırıların hesabı da misliyle sorulacaktır. Terör saldırılarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Tek bir terörist bırakmayacağız. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurutacağız.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇOK GÜÇLÜDÜR”

Milletimiz müsterih olsun, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Tarih boyunca nice badireleri yendik, nice tuzakları bozduk. Kürt kökenli kardeşlerim de oynanan şer oyunların farkındadır. Ne PKK’nın, ne YPG’nin, ne HDP’nin Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur, olmamıştır, kesinlikle de olmayacaktır. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, mazisi bin yıla dayanan kardeşlik şuuruyla her zorluğun, her zulmetin, her zalimliğin üstesinden geleceğimizi dostlarımız da, düşmanlarımız da akıllarından bir an olsun çıkarmamalıdır.

ERDOĞAN’IN SİSİ İLE GÖRÜŞMESİ

Değerli Arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir.

KILIÇDAROĞLU’NUN İSTANBUL BORSASI AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Borsası’na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası’nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul Borsası’nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsa’ya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır.

GIDA FİYATLARINI FAHİŞ ŞEKİLDE ARTIRANLAR

Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız.

Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir, bu vazife de bihakkın yerine getirilecektir.

Bizim siyaset ve düşünce temelimizce, Bilge Kağan’ın öğüdü vardır, Dedem Korkut’un bilgeliği. Yunus Emre’nin sevgisi vardır, Hacı Bektaş’ın erdemi. Fatih’in vizyonu vardır, Mehmetçiğin cesareti. Atatürk’ün liderliği vardır, Türkeş Bey’in çağrısı. Cumhur İttifakı olarak, zalimin karşısında, mazlumun yanındayız.

Biz acımasız küresel sömürünün arasından milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz. Bali’de geçen hafta toplanan G-20 Zirvesi’nden hemen sonra açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde ifade edilen savaş çağı riskine karşılık, bölgemizde ve bütün dünyada barışın tesis edilmesini istiyoruz. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Vatanımızı huzurla yaşanan bir istikrar merkezi yapmak istiyoruz. Kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. Türkiye’mizi Lider Ülke yapmak istiyoruz.

Bunun için nefes alır gibi çalışıyoruz, inançla ve irfanla çabalıyoruz, buna da sonuna kadar devam diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla ve güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.

Read More

Haberler Mersin’deki görüntüler gündeme oturmuştu! 2 kişi yakalandı

Haberler Mersin’deki görüntüler gündeme oturmuştu! 2 kişi yakalandı

Haberler

Olay, 18 Kasım saat 21.00 sıralaında Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen genç kızların yanından geçen motosikletteki şüphelilerin attığı cisim, Aslan’ın sağ gözüne isabet etti. Acı içerisinde yere yığılan Aslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

haberler Mersindeki görüntüler gündeme oturmuştu 2 kişi yakalandı

150 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 150 kişilik özel ekip, yaklaşık 700 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Ahmet K. ve Bilal K. oldukları belirlenen şüpheliler, polis tarafından adreslerine düzenlenen baskınla yakalanarak emniyete götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde olayı, sosyal medyada gördükleri su dolu balonla oyun videoları üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde başka kişilere de su dolu balon attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Read More

Haberler Devlet Bahçeli’den sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama: Hepsine kadro verilmelidir

Haberler Devlet Bahçeli’den sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama: Hepsine kadro verilmelidir

Haberler

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle; Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Saygıdeğer Misafirler, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Bugünkü Grup Toplantımızda, her zaman olduğu gibi, Türkiye’nin güvenliğini, milli birliğini, siyasi ve ekonomik çıkarlarıyla uluslararası ilişkilerini alakadar eden iç ve dış gelişmeler hakkındaki görüşlerimi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak arzusundayım.

Bu vesileyle hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 20 Kasım 2022 Pazar günü “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temasıyla planladığımız Samsun Açık Hava Toplantımızı vatandaşlarımızın muazzam katılımıyla gerçekleştirdik.

Allah’a şükrediyorum ki, dava ve gönül seferberliğimiz milletimiz nezdinde mükafatların en güzeliyle taltif ve takdir edilmektedir. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. Konvoylarımız eşsiz muhabbet gösterileriyle selamlanmaktadır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas’ta yaktığımız meşale gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar salmaktadır. Büyük mutasavvıf Şems-i Tebrizi demişti ki: “İnanan bilir ki özlemlerin sonu vuslat, hüzünlerin sonu tebessümdür.”

İnşallah vuslatımız yakındır, sabırla ifa ve ikmal ettiğimiz çalışmalarımızın sonu da hepimizin yüzünü güldürecek kadar hayırlı olacaktır. Attığımız her adımı sevgiyle, sebatla, şükürle ve inançla perçinliyoruz. Sevmeyene karıncanın yük, sevene ise fillerin karınca olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz.

Her insanımızı yüreğimizle ve ülkülerimizin sıcaklığıyla kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız; zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz.Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir geleceğe taşımanın amacındayız. Milliyetçi Hareket Partisi’ne yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Haklı ve tarihi mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. Duyanlar duymayanlara anlatsın, Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını bozarak geliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi iftira düzeneklerini yıkarak geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi kiralık kalem sahiplerini yenerek geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi sahtekârlığın ve soytarılığın rumuzu olan anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan, hiçbir karanlık senaryoya aldırmadan, inanmış adımlarla hak ettiğimiz müstakbel ve müstahkem başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz. Yüz yıl evvel, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türk vatanını kurtaran Türk milliyetçiliğinin, yüz yıl sonra aynı fikri mukavemet ve muhtevasıyla Cumhur İttifakı’nın milli ve ahlaki ilkeleri çerçevesinde Türk ve Türkiye yüzyılının imar, inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına gönülden inanıyoruz.

haberler Devlet Bahçeliden sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama: Hepsine kadro verilmelidir

Hiç kuşkum yok ki, elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Gelecek ay yıldızlı al bayrağın altındadır. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, beka ufku, birlik ve beraberlik şuurudur. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurla Cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir.

“TÜRKİYE’MİZİN HIZINA HİÇ KİMSE YETİŞEMEYECEKTİR”

Onun bunun ağzına bakan, ona buna el avuç açan siyasi güruhun önümüze taş koyması, mücadelemizi sekteye uğratması, kararlı duruşumuzu sarsmaya kalkışması beyhudedir, boşuna gayrettir. 2023 yılında Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü cumhurun demokrasi zaferiyle kristalleşecek, hitamında Türkiye’mizin hızına hiç kimse yetişemeyecektir. El ağzıyla kuş tutmanın gafilliğiyle avunan zillet partilerinin başkanları bu süreçte sadece havlu atmayacaklar, geride kalan hayatlarını kireçlenmiş vicdanlarıyla, kifayetsiz zihniyetleriyle ve bundan mülhem hüsran verici travmatik çalkantıyla geçirmek durumunda kalacaklardır.

Biz Türk milletinin hadimiyiz. Biz Türkiye’nin, Türk dünyasının ve Türk milletinin hatır bilen, haya bilen, hakikat bilen, hakkaniyet bilen haysiyetli neferleriyiz, aziz milletimize mensubiyetten şeref duyan sevdalı yürekleriz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Buradan açık hava toplantılarımıza katılan tüm dava arkadaşlarıma, tüm vatandaşlarıma şükranlarımı bilvesile sunuyorum. Allah’tan bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum.

Değerli Milletvekilleri, Allah-u Teala’nın ilk emri okudur, ilk yarattığı da kalemdir. Kalem o andan itibaren kıyamete kadar olacak her şeyi yazmakla emrolunmuştur. Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden, ilmi imandan ayrı görmek, ayrı düşünmek zannederim çok zor, hatta imkansızdır. Kalemsiz kelam yetim, kelamsız kalem yitiktir.

“ÖĞRETMEN KALP SEFASIDIR, ÖĞRETMEK İSE KADİR VE KABİLİYET SEFARETİDİR”

Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ilim ve alimleri sevenlere katiyen günah yazılmayacağını buyurmuştur. Bizim inanışımızda, alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmuştur. İlim ve hikmet sahibi, alim ve arif şahsiyetli büyüklerimiz tarihin her döneminde milletimizin yüz akları olmuş, Türk-İslam aleminin mümtaz karakterleri olarak anılmışlar ve saygı görmüşlerdir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözüyle, “ilim Çin’de de olsa gidip alınız” öğüdü maddi ve manevi temellerimizin nasıl bir iradi ve fikri cevherle zenginleştirildiğinin somut ve yalın göstergesidir. Öğrenmek kalp sefasıdır, öğretmek ise kadir ve kabiliyet sefaretidir.

Ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahle-i tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, dağ gibi arkalarında duran bir hocaları vardır ve bu durum kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk harfi beyaz sayfalara yazdığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda hayat boyu devam edecek, yaklaştıkça uzaklaşacak, uzaklaştıkça çekim gücünü artıracak bir süreç de başlamış olacaktır.

Nerede durup nerede sonlanacağını Allah’ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir. Öğretmen demek dünya demektir. Takdir edeceğiniz üzere, karamsarlığın ve ümitsizliğin köküyle küstahlığın ve cehaletin kaynağı bir ve aynıdır. Öğretmen ise cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın rehber pırıltısıdır.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRENCİLERİNE YAKIN İLGİ VE ALAKASI BANA KALIRSA ALLAH’IN MÜSTESNA BİR HEDİYESİDİR”

Biliyoruz ki, eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat, satırlar ve sınıflar arasında değil, gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran ön yüzümüz, öncü kaşiflerimizdir. Öğretmen, gerçekte ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, teselli eden, ileriye dönük dağınık ve başıboş hareketlerine çeki düzen verip programlayan, seven, sevdiren, güzeli gösteren, iyiyi öğreten, akıl ve ahlak uyumunu temin edip hayatla birleştiren yüksek misyonun unvanıdır. İnsan ilişkilerinin sevgi ve dayanışmaya dayalı kaynaklarının kuruyup maddi esaslara doğru süratle kaydığı günümüzde, öğretmenlerimizin öğrencilerine yakın ilgi ve alakası bana kalırsa Allah’ın müstesna bir hediyesidir.

Öğretmeni sevmek insanın kendisini sevmesidir. Öğretmen her insana çöldeki memba suyudur. Ruh safiyeti ve derinliği kazanmanın ilk yolu sınıflarda parlayan müşfik ve muhterem aydınlık simalarla mümkündür. Nitekim öğretmenlerimiz ivazsız ve garazsız büyük ruh mimarlarıdır. Ve onlara karşı kalbimiz minnet hisleriyle doludur.

Çözülen Osmanlı İmparatorluğu’ndan dirilen Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte asıl ve gerçek mihmandar da öğretmenler olmuştur.
İnsanın araştırma ve merak alanının sınırı yoktur. Her insanın iç alem ve medeniyeti başka başkadır. Akla koyulan ambargolar, zihne iliştirilen yaptırımlar eş zamanlı olarak serbest düşünceyi kısıtlamanın yanında insanları da önyargıların kalıplarına hapsetmektedir. Mutlu ve huzurlu, kaygı ve korkudan sıyrılmış, geçim derdini yenmiş, sosyal ve ekonomik refaha erişmiş bir öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Bu güç geleceğin koordinatlarını çizecek, gelecek nesilleri yetiştirecektir.

Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak suretiyle en az iki koldan akış halindedir. Bu akışın tıkanması, bu akışta görülen daralmalar ve sorunlar öncelikle yarınlarımızı riske atacaktır. Bizim gelecekten tasarruf etmeye, geleceği hiçe saymaya, geleceğin üzerine kırmızı kalem çekmeye ne hakkımız, ne haddimiz, ne de yetkimiz vardır. O halde öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum.

“ATANAMAYAN HİÇBİR ÖĞRETMEN BIRAKMAYACAĞIZ”

3 Şubat 2022 tarihinde TBMM’de kabul ettiğimiz, 14 Şubat 2022 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çok ciddi bir kazanım ve gelişmedir. 15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere, eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur.

Çünkü öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir. Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe taşıyan, Türk insanının has çizgilerini tek tek tespit edip ortaya çıkartan, çıkmasına doğrudan hizmet eden öğretmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık simgesi olan öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyor ve çözümü için de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Ancak biz bardağın daha çok dolu tarafına bakıyoruz. Boş kısmının da zamanla el birliğiyle dolacağına inanıyor ve Cumhur İttifakı olarak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. 24 Kasım 1928 tarihinde yayımlanan “Millet Mektepleri Talimatnamesi” gereğince, ülkemizin her köşesinde Millet Mektepleri açılarak, yeni harflerle okuma-yazma seferberliği başlatılmış, Aziz Atatürk de bu çalışmalara “Millet Mektepleri Başöğretmeni” sıfatıyla katılmıştır. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından buyana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Başta görevi başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyorum. Değerli Arkadaşlarım, Ahlaklı insan, sorumluluk bilinci yüksek insan demektir. Bu bilinç hali vicdana işlerlik katmakla birlikte, üstlenilen görevlere de işlevsellik kazandıracaktır. Bir sorunun başka bir sorunla çözüldüğü ise görülmemiştir.

Sorumsuz ve sorunlu kişilerin bir defa dürüst ve samimi olmaları ham bir hayaldir. Tutarsızlığın, ilkesizliğin ve ilkel dürtülerin pençesinde ömür tüketen hastalıklı zihniyetlerin değerler hiyerarşimize devamlı saldırı halinde bulunmaları esasında tedavülde bulunan karanlık bir senaryonun varlığına bariz delildir. Sesi çok çıkanların haklı görülmesi, avazı çıktığı kadar bağırıp kötü niyetlerini örtbas edenlerin meşru sayılması, dahası bunların koro halinde insanlık onurundan bahsetmeleri hem imkansız hem de izansız bir beklentidir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulmasıdır. Hep aynı yoldan giderek ayrı bir yola çıkılacağını sanmak gaflettir.

“HER SEFERİNDE ÇÜRÜK TAHTAYA ÇİVİ ÇAKMAKLA UĞRAŞAN VATANSIZLARDIR”

Aynı ezberleri tekrar ederek değişik anlamların doğacağını ummak eğer aptallık değilse biliniz ki şaşkınlık ve dağınıklıktır. Bölücü çevrelerin, terör örgütlerinin, onlara yardım ve yataklıkta eşik tanımayan lekeli işbirlikçilerin ağızlarından düşürmedikleri kavramlar hepimizin ve herkesin malumudur. Sıkıştıkları her saha ve zeminde demokrasi propagandası yapan bölücü ve yıkıcı odaklar, aslında anarşizme ve despotizme saplanmış meşrep ve mizaçlarını gizlemenin telaşına kapılan bayraksızlardır. Barıştan, haktan, hukuktan bahsedip bu değerlerin hilafına yapmadıkları iğrençlik ve ihanet bırakmayanlar her seferinde çürük tahtaya çivi çakmakla uğraşan vatansızlardır.

Bir kavrama sık sık müracaat etmek ona itibar ve itimat edildiğinin göstergesi olamayacaktır. Yalanı gerçekle besleyen gri propaganda ustalarına aldanacak da hiç kimse kalmamıştır. İnsan haklarını en çok terennüm ve telaffuz edenler, bu hakka en fazla zarar veren zırva kişilerdir. Zehri zemzem suyu diye servis edenlerin, hıyaneti hak kılıfıyla gizleyip örtenlerin foyası artık meydanda, ipliği de pazardadır. Müslüman Türk aynı delikten iki defa ısırılamaz. Isırmaya çalışanların da ya dili ya da kafası kopacaktır.

Hak kavramının bir hukuki bir de manevi tarifi vardır. Hukukta, hak kendi içerisinde kamusal haklar ile özel haklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel haklar ise mutlak haklar ile nisbi haklar adı altında iki kategoride ele alınmaktadır. Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yaralanma yetkisi tanıyan bir değer kavramıdır. Kur’an-ı Kerim’de 247 yerde geçen hak kelimesi ayeti kerimelerin çoğunda batılın zıddı olarak anlam ve yer bulmuştur. Hak, haklınındır, hakkedenindir, bunun ismi de Merhum Hocamız Prof.Dr. Erol Güngör’e göre adalettir.

Türk kültür hayatının, bunun yanında Türk milliyetçiliğinin muteber yüzlerinden birisi olan Merhum Hocamız Prof.Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Türklerin adaletle bir memleketi yani bir mekanı değil, zamanı fethetmeyi bildiklerini söylerken bir yönüyle koskoca tarihimizi özetlemiştir. Bu kapsamda hakkı adaletten tefrik etmek mümkün değildir.

“KÜFÜR BİR HAK DEĞİL, BİR AHLAK SORUNUDUR”

Şimdi gelelim asıl mevzumuza, asıl meramımıza. İhanet bir hak değildir, kötülük bir hak değildir, suç işlemek bir hak değildir, insan öldürmek bir hak değildir, bunların hepsi hukukun direkt konusudur. Biz kişi hak ve hürriyetine, yine kişisel mahiyette ifade ve düşünce serbestliğine bir başkasının güvenlik ve hürriyet sınırlarını ihlal etmediği sürece amasız, önşartsız bağlıyız, saygılıyız ve pek tabii sadığız. Fakat bu haklar kişisel olmaktan çıkıp kolektif bir özelliğe büründüğü andan itibaren itirazımız ve karşı çıkışımız kaçınılmazdır. Küfür bir hak değil, bir ahlak sorunudur.

Terör bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Geldiğimiz bu aşamada merakımız şudur: Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayan çevrelerin asıl varmak ve ulaşmak istediği yer neresidir? Sözde büyük Kürdistan’ın kurulması bu çürümüşlere göre bir hak mıdır? Emperyalizmin maşası olmak, küresel cinayetlere sessiz kalmak, insan onurunun ayaklar altına alınmasına tepkisiz durmak bir hak mıdır? Yoksa bir hayasızlık mıdır?

“6 İNSANIMIZI KATLETMEK BİR HAKKIN KONUSU MUDUR, YOKSA ŞEREFSİZLİĞİN Mİ GÖSTERGESİDİR?”

ABD’nin 10 Kasım 2022 tarihinde, Litvanya’da “Dünya Özgürlükler Kongresi”ni toplayıp hedef ülkelerin muhaliflerini aynı potada buluşturması, mesela Enes Kanter isimli tescilli teröristin oraya katılması, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın iftiralara maruz kalması bir hak mıdır? Yoksa düşmanca bir kampanya mıdır? LGBT’yi desteklemek, Türk ve İslam’ın kıymet hükümlerine husumet cephesi açmak bir hak mıdır? Yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi’nde bombayla bebek arabası devirmek, Ecrin ve Yağmur evlatlarımızla birlikte 6 insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? Yoksa şerefsizliğin mi göstergesidir?

Televizyon ekranlarında sabitleşmiş sahte ve sabit fikirli sözde yorumculara, kerameti kendinden menkul cehil uzmanlara, aydınım diye ortalıkta gezinip fecrimizi ve nefesimizi kesmeye odaklanmış şarlatanlara bilmediğimiz hangi hak ve hukuk zemininde katlanmak, dayanmak mümkün ve muhtemeldir? Türkiye düşmanlarıyla mücadele, ihanete beden olmuş grup, örgüt, oluşumlara direnme hem hakkımız hem de sonuna kadar görevimizdir. Türk milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir.

“MERDİVENİ TIRMANIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAK DURUMUNDAYIZ”

Eğer hakkımızı aramazsak, eğer hakkımızdan vazgeçersek, eğer hain emellerin hak söylemlerinin altında kalırsak önce şerefimizden, sonra da vatanımızdan mahrum olacağımız bir tarih gerçeği halinde karşımıza çıkacaktır. Merdivenden tırmanırken çok dikkatli olmak durumundayız. Ezkaza, Allah muhafaza, bu esnada düşersek, unutmayınız ki, ya ayağımızı yanlış bir yere basmışızdır, ya dengemizi kaybetmişizdir, ya başımız dönmüştür, ya da birileri taammüden itmiştir.

Türk milletinin her ferdi temiz doğup temiz yaşamaktadır. Milletimizin her güzel insanı iyi kalpli, halimselim fıtratlıdır. Biz harmanda savrulan denelerden olmayacağız. Tarlamızı hiç kimseye sürdürmeyeceğiz. Hakkımız, Hakk’ın lütfudur, bundan ödün vermeyeceğiz. Terörle ve terörizmle kesintisiz mücadele hakkımızdır. Bu hak milli güvenliğimiz, milli bekamız, milli varlığımız için hayat memat konusudur. Tek bir teröristin yaşamasına dahi artık göz yumamayız.

“HDP, TBMM’YE SIZMIŞ DÜŞMAN BAKİYESİDİR”

Terör örgütleriyle, yemlendikleri arpalıklarla, arkasında duran ahlaksızlarla tarihi bir hesaplaşmanın içindeyiz. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı Türkiye’nin ve Türk milletinin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Bu harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM’ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır.

“AYM HALA NEYİ BELEDİĞİNİ SORMAYALIM MI?”

Bu bölücü şebeke kapatılmasın da Hazine’den aldığı yardımlarla teröristlere para aktarmaya devam mı etsin? Buna göz mü yumalım? Fahiş adaletsizliğe sesimiz çıkmasın mı? Anayasa Mahkemesi’nin hala neyi beklediğini sormayalım mı?

HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlatılacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa, toplasınlar büyük kongrelerini, iltihak ve irtica etsinler tek yumurta ikizleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne. Nasıl olsa siyasetleri aynıdır, tıynetleri aynıdır, niyetleri aynıdır, melanet hedefleri de aynı kavşağa açılmaktadır. Buradan baktığımızda CHP’yi HDP’den, HDP’yi de CHP’den ayrı görmemiz, ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur. Öldürülen teröristlere baş sağlığı dilemek, Türk askerini suçlamak, Türkiye’nin karşı cephesinde konuşlanmak bir hak değil, habisliktir, hainliktir, hafifmeşrepliktir.

“AL BAYRAĞIN GÖLGESİNDE DE DURAMAZLAR”

HDP ile iş tutup aynı iptidai gayeler etrafında toplanan herkes bu sözümün aracısız muhatabıdır. İstiklal Caddesi’nde kirli bir organizasyon olduğunu, bu kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia ve ifade edenler bu milletin evladı olamazlar, bu vatanın sahibi olamazlar, al bayrağın gölgesinde de duramazlar. CHP’nin bazı yöneticilerine bakıldığında, İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri ve örgütlerini aklama ve arındırma çabasında oldukları fark edilecektir.

“CHP VE İYİ PARTİ’NİN HDP’DEN NE FARKI VARDIR?”

Belge var mı diye sormaları, terör saldırısını muamma olarak tanımlamaları vahim bir çarpıklıktır. İP’in bazı yöneticilerine bakıldığında, aynı tavır ve tutumla hareket ettikleri görülecektir. Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım sizlere, bu iki partinin HDP’den ne farkı vardır? Bir CHP’li çıkıp, teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP’li çıkıp, ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube de İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK/YPG’li teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken, zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması, terörizmin dümen suyuna girmesi utanç verici bir alçalmadır.

CHP’Lİ GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNE TEPKİ

Teröriste tek bir şey söylemeyen veya söyleyemeyen CHP’li grup başkan vekilleriyle bazı milletvekillerinin HDP ile el ele tutuşup terörle mücadelede muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedik açmak için çırpınan, kale duvarlarını yıkmak için dinamit görevi yapan, PKK/YPG adına saldıran terörsevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır, namerttir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atanların alayı birden düşman saflarında paralı askerliğe talip olmuş müptezellerdir. Teröristlerin yapamadığını holiganları ve fanatik yandaşları yerine getirmek için kuyruktadır. Terör örgütlerinin sözcülüğe meyletmek, onların üslubuyla devlete ve hükümete hakareteler sıralamak haramzadeliktir. Türkiye’miz; bu yıkıcı ve vahim gelişmelerle beraber, bugün zillet partilerinin neden olduğu;

 • √ Ekonomik sızma, tehdit ve sömürme,
 • √ Kültürel ve tarihi değerlerimize sabotaj,
 • √ Varlığımıza yönelik stratejik tehdit,
 • √ Devlet kurumlarına yönelik kuşatma,
 • √ Milli yapımıza yönelik saldırı,
 • √ İnançlarımıza yönelik aşağılama,
 • √ Yoğun bir propaganda ablukası,
 • √ Gizli servislerin örtülü operasyonu ile karşı karşıyadır.

Hamd olsun hepsini, her seviyede karşılamaya hazırız, buna da muktediriz.
Biz devletimizin de, hükümetimizin de, güvenlik güçlerimizin de, milletimizin de her şart altında yanındayız, hodri meydan canımızla, kanımızla arkalarındayız.

Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur, geriden bakmak yoktur, hakkımızı, hukukumuzu ve huzurumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır.

“MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA SAPLANMIŞ YENİ BİR HANŞERDİR”

Muhterem Arkadaşlarım, Pençe-Kılıç Harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Terör örgütünün barınakları, sığınakları, mağaraları, tünelleri, depoları, inleri tahrip ve imha edilmiştir. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki; Kandil, Asos, Hakurk ile Ayn el Arap, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde tespit edilen 89 hedefe havadan kılıç darbeleriyle müdahale edilmiş, 140 km’lik bir derinlik istikametinde arka arkaya sortiler yapılmıştır. İşin özünde bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. PKK/YPG’yi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen başta ABD olmak üzere, fail ülkeler Türkiye’nin karşısındadır. Pençe-Kılıç Harekatı’ndan bir gün önce, ABD’nin Özel Kuvvetler Komutanın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması yalnızca skandal değil, müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir.

“ABD, TÜRKİYE’YE AÇIK CEPHE AÇMIŞTIR”

Klasikleşmiş bir ifadeyle söylersek, Türkiye’nin iç politikası, ABD’nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur. PKK/YPG terör örgütünü kara gücü olarak isimlendiren, petrol kuyularında nöbete diken, bütçesinden yüksek meblağlarda kaynak ayıran ABD, Türkiye’ye açık cephe açmıştır. Biz bu cepheyi görüyoruz, reste rest diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar da gösteriyoruz. Pençe-Kılıç Harekatıyla ilgili ABD’ye bilgi verilip verilmediğinin izini süren bir İP’li milletvekilinin sivri ve sinirleri geren mütemadi beyanatları bir bakıma ABD’ye yakılan yeşil ışığın, sallanan ve selamlayan kirli elin teyididir.

Kalemizi içten çökertmek isteyen Amerika’nın gayri meşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden, 2023’te bunların hakkından demokrasinin imkanlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Cumhur İttifakı Çanakkale müdafaasıdır, Türkiye’yi geçmeye çalışanlara müsaade etmeyecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi duayla ve gönülden destekliyoruz. Dökülen her kanın hesabının sorulacağına inanıyoruz. Hesap vakti teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Hiçbir hain kaçamayacak, kurtulamayacak, son pişmanlık da fayda etmeyecektir.

TERÖRİSTLERİN ROKETLİ SALDIRILARI

Terör örgütünün saldırılarını görmeyip Türkiye’yi suçlayanların bahtı bağlanmış, basiretleri kapanmış, aidiyet damarları kurumuştur.
Dün Gaziantep’in Karkamış ilçesine PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’den düzenlediği roketli saldırıda maalesef 2 evladımız şehit olmuş, 19 evladımız da yaralanmıştır.

“TEK BİR TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ”

Önceki gün de Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırıda bir askerimiz ile 7 polisimiz yaralanmıştır.
İstiklal Caddesi’nde yapılan kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa, Karkamış ve Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yapılan saldırıların hesabı da misliyle sorulacaktır. Terör saldırılarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Tek bir terörist bırakmayacağız. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. 2023 yılında bu melanetin, bu musibetin kökünü bütünüyle kurutacağız.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇOK GÜÇLÜDÜR”

Milletimiz müsterih olsun, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Tarih boyunca nice badireleri yendik, nice tuzakları bozduk. Kürt kökenli kardeşlerim de oynanan şer oyunların farkındadır. Ne PKK’nın, ne YPG’nin, ne HDP’nin Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur, olmamıştır, kesinlikle de olmayacaktır. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, mazisi bin yıla dayanan kardeşlik şuuruyla her zorluğun, her zulmetin, her zalimliğin üstesinden geleceğimizi dostlarımız da, düşmanlarımız da akıllarından bir an olsun çıkarmamalıdır.

ERDOĞAN’IN SİSİ İLE GÖRÜŞMESİ

Değerli Arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir.

KILIÇDAROĞLU’NUN İSTANBUL BORSASI AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Borsası’na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası’nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul Borsası’nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsa’ya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır.

GIDA FİYATLARINI FAHİŞ ŞEKİLDE ARTIRANLAR

Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız.

Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir, bu vazife de bihakkın yerine getirilecektir.

Bizim siyaset ve düşünce temelimizce, Bilge Kağan’ın öğüdü vardır, Dedem Korkut’un bilgeliği. Yunus Emre’nin sevgisi vardır, Hacı Bektaş’ın erdemi. Fatih’in vizyonu vardır, Mehmetçiğin cesareti. Atatürk’ün liderliği vardır, Türkeş Bey’in çağrısı. Cumhur İttifakı olarak, zalimin karşısında, mazlumun yanındayız.

Biz acımasız küresel sömürünün arasından milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz. Bali’de geçen hafta toplanan G-20 Zirvesi’nden hemen sonra açıklanan Sonuç Bildirgesi’nde ifade edilen savaş çağı riskine karşılık, bölgemizde ve bütün dünyada barışın tesis edilmesini istiyoruz. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Vatanımızı huzurla yaşanan bir istikrar merkezi yapmak istiyoruz. Kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. Türkiye’mizi Lider Ülke yapmak istiyoruz.

Bunun için nefes alır gibi çalışıyoruz, inançla ve irfanla çabalıyoruz, buna da sonuna kadar devam diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, başarılarla ve güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.

Read More

Haberler SON DAKİKA: ABD’den, Türkiye’nin düzenlediği Pençe Kılıç Operasyonu açıklaması!

Haberler SON DAKİKA: ABD’den, Türkiye’nin düzenlediği Pençe Kılıç Operasyonu açıklaması!

Haberler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, “Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var” dedi. Ayrıca Kirby, “Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG’nin DAEŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAEŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, “Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerini anlıyor ve buna saygı duyuyoruz. Bu Türkiye’nin meşru hakkıdır. Aynı zamanda tüm taraflara genel durumun istikrarını bozacak adımlardan kaçınma çağrısı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise, “Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Read More

Haberler Kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti! Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan paylaşımı

Haberler Kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti! Ebru Gündeş’ten Armağan Çağlayan paylaşımı

Haberler

Son dönemde Youtube’da yayınlanan, yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, Instagram hesabından üzücü bir haber paylaştı. Yıllık sağlık taraması sonucu öğrendiği hastalığından bahseden 56 yaşındaki yapımcı, tedavi süreci sebebiyle gösterilerine ve programlarına ara vereceğini açıkladı.

“AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ”

Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

GÖSTERİSİNE ZORUNLU ARA

Çağlayan, “Beş aydır sahnelemekte olduğumuz ‘Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

haberler Kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti Ebru Gündeşten Armağan Çağlayan paylaşımı

ÜNLÜLERDEN “GEÇMİŞ OLSUN” YORUMLARI

Armağan Çağlayan’ın paylaşımı kısa sürede gündem olan paylaşımının altına; Nilüfer, Melek Baykal, Sıla, Mabel Matiz, Demet Akalın, Kaan Sekban, Gonca Vuslateri, Kuşlum Aydın, Kubat, Ayşe Özyılmazel, Soner Arıca, Petek Dinçöz, Cenk Eren, Berfu Yenenler, Behzat Uygur, ve Ziynet Sali gibi birçok ünlü isim, “Geçmiş olsun” yorumunda bulundu.

haberler Kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti Ebru Gündeşten Armağan Çağlayan paylaşımı

EBRU GÜNDEŞ: HER ZAMAN YANINDAYIM

Ebru Gündeş’ten de bir döneme damga vuran ‘Popstar’ yarışmasında birlikte jüri ükoltuğunda oturduğu Armağan Çağlayan’a destek mesajı geldi. 1999 yılında ‘Dön Ne Olur’ albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen şarkıcı, Instagram’da ünlü yapımcı ile olan bir fotoğrafını yayınladı.

23 yıl önce hastanede tedavi gördükten sonra uzun süre de dinlenerek hayranlarından uzak kalan Ebru Gündeş, Instagram paylaşımında şu satırlara yer verdi:

Canım Armağan’ım, güzel yürekli arkadaşım. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yıllardır beyninde üç tane klipsle, ikinci hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle.

haberler Kameralar önünde beyin kanaması geçirmişti Ebru Gündeşten Armağan Çağlayan paylaşımı

Read More

Haberler Düzce’de deprem! AFAD’dan açıklama: Yaralı sayısı 46

Haberler Düzce’de deprem! AFAD’dan açıklama: Yaralı sayısı 46

Haberler

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara’da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.08’de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA: 46 YARALI

AFAD, Gölyaka’daki depremde Düzce’de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak’ta 6, Sakarya’da 1 ve Bolu’da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Read More

Haberler Hülya Avşar: Kaya bana yürüyor!

Haberler Hülya Avşar: Kaya bana yürüyor!

Haberler

UMUT ÜNVER / MİLLİYET
Kaya Çilingiroğlu ile boşanma sonrası arkadaşlığının çok iyi gittiği hatırlatılan Hülya Avşar, “Ben her zaman sevgi ve barıştan yana oldum. Kavga ettiğinde eline hiçbir şeyin geçmediğini gördüm. Üzülen çocuklar oluyor kavga ve gürültüde. Tatsız şeyler oluyor, sonra onların ailelerine yansıyor ileride. Bunlara ne gerek var ki? Kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksileri artıları düşünerek hareket ediyorum. Tabii ki o sabrın, o anlayışın gelecekte çok güzel dönüşleri olduğunu gördüm. Hiçbir şeyi bilinçli yapmadım” şeklinde konuştu.

haberler Hülya Avşar: Kaya bana yürüyor

“İŞİMİZE PARA HARCAMAKTAN MI ÇEKİNECEĞİZ?”

Popçuların klip maliyetlerinden dolayı şikayetçi oldukları hatırlatılan Hülya Avşar, şu yanıtı verdi:

Kendi kliplerinde yönetmen koltuğuna oturmanız maliyetlerden mi?” sorusuna, “En büyük maliyetli yönetmen benim. Kısa film gibi çekiyorum kliplerimi. Hoşuma gidiyor, hikaye yazıyorum ve çekiyorum. Böyle bir bilgin, sevgin varsa çok keyif alıyorum. Maliyetler yüksek, gerçekten yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey. Kliplerimi kendim yönetip, kendim çekeceğim.

“Kliplerinizi izledikten sonra kendinizi eleştiriyor musunuz?” sorusu da yöneltilen sanatçı, “Yapma Aşkım’da kendimi eleştirdim ama iyi eleştirdim, çok başarılıydım. Ben çok marjinal klip sevmiyorum. Işıklar, oyunlar falan sevmiyorum ama yapanlara da bir şey demiyorum. Düz sakin öyle. Kendimi beğeniyorum. Hiçbir maliyetten kaçınmam” ifadelerini kullandı.

haberler Hülya Avşar: Kaya bana yürüyor

“EVE ATACAK BENİ”

Kızı Zehra’yı aracına uğurlayan ünlü şarkıcı, Kaya Çilingiroğlu’nun, “Gel de sana sade kahve yaptırayım” sözlerine takıldı. Avşar, “Kaya bana yürüyor. Eve atacak beni” diyerek, herkesi güldürdü.

haberler Hülya Avşar: Kaya bana yürüyor

“HAMİLEYİM”

Kaya Çilingiroğlu ise “Eski eşinizle bu aralar sık sık berabersiniz” yorumuna, “Akrabam” dedi. Bu sırada Hülya Avşar, “Evet, hamileyim” sözleriyle esprisi yapıp, kahkaha attı.

haberler Hülya Avşar: Kaya bana yürüyor

“DÖVMELERİMİ SEVİYORUM”

Öte yandan Pirsing’leriyle alakalı konuşan Avşar kızı, “Onlara baktıkça keyif alıyorum, onlardan güzel bir enerji alıyorum, seviyorum. Dövmelerimi seviyorum. Kaşımdaki pirsing’i de çok seviyorum mesela. Sabah kalkıp onu gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Keyif veriyor” açıklamasını yaptı.

Read More

Haberler Özel hastanedeki yoğun bakım skandalı! Bakan Koca duyurdu: Meslekten men edildi

Haberler Özel hastanedeki yoğun bakım skandalı! Bakan Koca duyurdu: Meslekten men edildi

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat’ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet ve kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar, Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı. Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir. Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir” ifadelerine yer verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 9 Temmuz’da, kent merkezinde bulunan hastanede meydana geldi. Fransa’da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat’ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi’ne başvuran Akça’nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi’ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akça’nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. 

Bu sırada Akça’ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.’nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde 1’i erkek 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça’nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları anlar yer aldı. Görüntülerle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan yakınları, sonuç alamadı. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A.’nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.’nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Read More

Haberler Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği beş dakikada bitti!

Haberler Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği beş dakikada bitti!

Haberler

MESUT YILMAZ / MİLLİYET
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın’ın mutluluğu çok kısa sürdü. Sürpriz şekilde dünyaevine girdiği Aydın ile 44 gün sonra görülen boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, Beykoz Adliyesi çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

“YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN”

Ayrılığı sosyal medya hesabından “Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” mesajıyla duyuran ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası “Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek, soruları geçiştirdi.

haberler Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği beş dakikada bitti

“MERVE’YE HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Eşinin eşinin ardından avukatı ile beraber adliyeden çıkan Merve Aydın, “Olmadı, yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

haberler Merve Boluğur-Mert Aydın evliliği beş dakikada bitti

Read More

Haberler Bodrum’a sezonun son yolcu gemisi geldi

Haberler Bodrum’a sezonun son yolcu gemisi geldi

Haberler

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’a, sezonun son yolcu gemisi geldi. İtalya bayraklı 323 metre uzunluğundaki ‘Costa Venezia’ isimli yolcu gemisi, saat 09.00’da İstanbul Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak İtalyan, Alman ve İspanyol olmak üzere toplamda bin 714 yolcu ve 988 personel bulunuyor. Heraklion Limanı’na saat 20.00’de hareket edecek olan gemi, bu sezon Bodrum’a 15’inci kez yanaştı. Gemi ile gelen yabancı turistler çarşıda alışveriş yaptı, tarihi noktaları gezdi. Bölgede restoran işletmeciliği yapan Candan Topdemir, “Gelen 100 gemiden faydalandık. Bölgedeki esnaf, bu durumdan güzel etkilendi. Hepimizin bütçesine katkısı oldu” dedi.

Öte yandan Bodrum’a, bu yıl 101 yolcu gemisi ile 100 bine yakın yolcu geldiği öğrenildi. 2022 sezonunda Kuşadası ve İstanbul’un ardından, en çok yolcu ağırlayan 3’üncü limanın Bodrum olduğu belirtildi.

Read More