İş sözleşmesinde bu ayrıntıya dikkat!

Özel hastanelerde ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekimler ile diş hekimlerinin sosyal güvenlik ve diğer hakları sözleşmedeki bir cümleye bakıyor. İş sözleşmesinde açıkça 4/1-a kapsamında çalıştığı belirtilmeyenler daha zor koşullar ile emekli olurlar, kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, iş güvencesi gibi haklardan mahrum kalırlar. Geçen hafta yürürlüğe giren kanun uyarınca da serbest meslek erbabı olarak kabul edilip her yıl defter tutup…
Read More

Yorum yapın