Haberler TEDAŞ’a olan 2 bin TL ve altındaki borç silinecek

Haberler

Ayşegül Kahvecioğlu –  Teklif ile daha önce bir çok yasa teklifine konulan ancak tepkiler üzerine vazgeçilen “zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına” imkan tanıyan düzenleme de bir kez daha Meclis gündemine getirildi. 

class=’medyanet-inline-adv’>

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

“ZEYTİNLİK” YİNE GÜNDEMDE

Ruhsat sahibi veya rödövansçılar tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda “zeytinlik” olarak belirtilen alanlar veya üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve “faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

Bu durumda kesilecek zeytin ağaçları öncelikli olarak maden sahalarının bulunduğu il ve ilçe sınırlarında olmak üzere taşınacak. Taşımanın mümkün olmadığı durumlarda ise söz konusu sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine izin verilebilmesi için uzman görüşleri doğrultusunda bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alanla eş değer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edilmesi mecburi olacak.

class=’medyanet-inline-adv’>

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

31 Aralık 2012’den önce, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

BORÇLAR SİLİNİYOR

TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş alacaklarından, alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlar silinecek. Diğer abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik borçları ise yapılandırılacak.

Read More