Haberler MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak

Haberler

HANDE ATILGAN Ankara – Teklifte yer alan belli başlı düzenlemeler şöyle:

class=’medyanet-inline-adv’>

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde talep ederlerse, 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilecek. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi alanlar düzenleme dışında kaldı. 

Disiplin suçlarına yönelik düzenlemeyle, disiplin dosyasında karar verici kişi ve kurulların soruşturmacının önerdiği cezanın üzerinde bir yaptırım uygulamasının yolu kapatılırken ceza alan kişiye itiraz yolu açıldı. Ceza kriterleri ve disiplin yetkileri tek tip hale getirildi..

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde, Milli İstihbarat Akademisi adıyla istihbarat ve milli güvenlik üzerine çalışmalar üretilen lisansüstü bir program açılacak. Programın kriterlerini MİT belirleyecek, Cumhurbaşkanı onaylayacak.

class=’medyanet-inline-adv’>

Vakıf üniversitelerinin öğrenci gelirlerinin yüzde 2’sini nakit olarak kullanılacak bir fona aktarması zorunluluğuna kolaylık getirildi. Vakıflar bu yükümlülüklerini fonda nakit akışıyla yapılan birikimin yanı sıra “süresiz ve şartsız” banka teminat mektubuyla karşılayabilecek.

İsimleri değişiyor

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne ilişkin düzenlemeler de belirlendi. Buna göre, Üniversite Konseyi’nin 6 üyesi ve Rektör, Cumhurbaşkanı’nca, 4 üye de Japonya tarafından seçilecek. Üniversite’ye Orman Kanunu çerçevesinde kira bedelsiz arazi ve bina tahsis edilecek. Taşınmazların kira gelirleri üniversiteye bırakılacak.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’na uzman personel istihdamı sağlanacak.

Beykent Üniversitesi’nin ismi “İstanbul Beykent Üniversitesi”; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ismi “Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Üniversitesi”; Antalya AKEV Üniversitesi’nin ismi ise “Antalya Belek Üniversitesi” olarak değiştirilecek.

Read More