Haberler ‘Acil yargı paketi’ haftaya Meclis’te

Haberler

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara – 6. Yargı Paketi çalışmaları devam ederken, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadeleyi önceleyen bir “acil yargı” düzenlemesi gündeme alındı.Önemli başlıkların yer aldığı bu çalışma ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaların artırılması öngörülüyor.

Hekimlere açılan malpraktis* davalarıyla ilgili de kritik bir düzenleme yapılması planlanıyor. Haklarında açılan söz konusu davalarda ciddi tazminatlarla karşı karşıya kalmalarının hekimlerin hastaya müdahale noktasında çekingen davranmalarına neden olduğunu belirten AK Parti kurmayları, düzenleme ile “malpraktis davalarına bakacak ihtisas mahkemelerinin kurulmasının ve hekimlerin verdikleri tıbbi kararlarla ilgili tazminat talepleri karşısında hakimler gibi korunmasının sağlanmasının” hedeflendiğini ifade ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddet davalarında “hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasıyla hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesini” önleyecek hükümlerin de düzenlemede yer alacağı belirtiliyor. Faillerin önleyici tedbir olarak bir süre izlemeye alınması da planlamalar arasında. Tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak “zam” düzenlemesinin ise acil yargı paketinden ayrıldığı, bu konunudaki çalışmanın ayrı bir düzenleme olarak TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor.

Israrlı takip suç sayılacak

Acil yargı paketi ile kadına karşı işlenen suçlarda “iyi hâl” indiriminin çerçevesi yeniden belirlenecek; failde “somut pişmanlık emaresi” aranacak. Sanığın takım elbise giyip kravat takması artık yeterli olmayacak Düzenleme ile “ısrarlı takip” ayrı bir suç türü olarak ceza mevzuatımıza girecek. Türk Ceza Kanunu’nda 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülen bir suç olarak tanımlanacak. Israrlı takipte gerekli durumlarda “tutuklama” kararı da verilebilecek. Eşe ve boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçunda hapis cezasının alt sınırı 9 aya çıkarılacak. Ayrıca yine eşe veya boşanmış eşe karşı işlenen “kasten yaralama” suçları katalog suçlar kapsamına alınarak tutuklamaya konu edilebilecek.

*Tıbbi Malpraktis, tıp ilmi icra edilirken, hekimin hatalı bir davranış ya da görev ihmali sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olunması.

Read More